Σύνδεση

Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, στο πλαίσιο λήψης έκτακτων μέτρων για την προστασία του πληθυσμού από τον COVID-19, καλεί όλες τις επιχειρήσεις που παράγουν ή/και εισάγουν ή/και διακινούν ή και διανέμουν προϊόντα ατομικής προστασίας και υγιεινής και συγκεκριμένα: α) χειρουργικές μάσκες β) αντισηπτικά διαλύματα γ) αντισηπτικά μαντηλάκια, δ) αιθυλική αλκοόλη είτε προορίζεται ως πρώτη ύλη είτε διατίθεται στη λιανική πώληση και ε) τεστ για την ανίχνευση λοίμωξης του κορωμοϊού COVID-19, να δηλώσουν τα αποθέματά τους για τα είδη αυτά και να τα επικαιροποιούν κάθε τρεις ημέρες, για όσο διάστημα η χώρα μας τελεί σε κατάσταση έκτακτων συνθηκών.

Παρακαλούμε μελετήστε προσεκτικά την Κοινή Υπουργική Απόφαση 121721 και επιλέξτε τον κατάλληλο τρόπο σύνδεσής σας ανάλογα με το αν είστε μέλη ΓΕΜΗ ή όχι.

Επιπλέον πληροφορίες για τη διαδικασία: